17apr
Focus

Alternatieve tewerkstellingswijzen? Welkom in het tijdperk van de extra’s, flexi-jobs en andere (meer) flexibele contracttypes

De werkorganisatie evolueert voortdurend en ons arbeidsrecht moet blijven inspelen op de behoefte aan flexibiliteit van werkgevers en werknemers in de arbeidsrelatie. De klassieke opdeling werknemer/zelfstandige beantwoordt niet altijd meer aan de vereisten van de arbeidsmarkt en de vraag naar alternatieve oplossingen op het terrein neemt almaar toe. De laatste jaren wordt ook de wetgever steeds creatiever, maar de concrete resultaten op dat vlak zijn vooralsnog vrij mager.

Toch hebben de actoren op het terrein er een aantal mogelijkheden bij gekregen. Kent u ze?

Alternatieve tewerkstellingswijzen

Hoewel bij 90% van de Belgen met een arbeidsovereenkomst het een overeenkomst voor onbepaalde duur betreft, bestaan er mogelijkheden om flexibeler te werken. Hierna geven wij u een beknopte inventaris van de bestaande mogelijkheden.

Alternatieve tewerkstelling

Werknemers met een bijzonder statuut

Naast de alternatieve tewerkstellingswijzen kunnen sommige werknemers met een speciaal statuut de werkgever een zekere flexibiliteit bieden:

  • de studenten die een team kunnen versterken (mits naleving van bepaalde voorwaarden) voor een loon dat doorgaans door de activiteitensector bepaald wordt. De studenten genieten een contingent van 475 uren per kalenderjaar waarvoor enkel verlaagde sociale bijdragen verschuldigd zijn. Bovendien is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd binnen dat contingent;
  • de jongeren in alternerende opleiding kunnen eveneens als extra arbeidskrachten ingezet worden tijdens hun praktische opleiding op de werkvloer en dit onder leiding van een ervaren werknemer. Er bestaan tal van overeenkomsten voor alternerende opleiding afhankelijk van de gewesten en gemeenschappen. De wetgever moedigt deze overeenkomsten aan via stimuli, premies en een gunstige sociale behandeling om de praktische opleiding van de leerlingen op de werkvloer in goede banen te leiden;
  • de stages voor werkzoekenden (PFI, IBO, overeenkomst alternerende opleiding, instapstage en First stage), die eveneens georganiseerd worden door de gemeenschappen en gewesten, bieden verschillende mogelijkheden voor de werkgever die zijn personeel wil opleiden en dit aan gunstige sociale en fiscale voorwaarden.

De betrokken werkgevers

De wetgever heeft ook een flexibele relatie voor de werkgever bedacht in de vorm van de werkgeversgroepering. Deze groeperingen kunnen opgericht worden door ondernemingen die, om allerlei redenen, geen voltijdse werknemers nodig hebben of niet de financiële middelen daarvoor hebben. Ze delen de tewerkstelling van werknemers en kunnen op die manier hun behoefte aan personeel alsook de daaraan verbonden kost groeperen.

In dat kader kan de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de groepering voor onbepaalde duur, voor bepaalde duur of voor de uitvoering van een duidelijk omschreven werk gesloten worden. Bovendien is het de gebruiker die ten aanzien van de ter beschikking gestelde werknemer aansprakelijk is voor de correcte toepassing van de reglementering.

Wat doet KMO Focus voor u?

Als u vragen hebt over de besproken overeenkomsten en statuten of als u onze modeldocumenten wil gebruiken, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Legal Advisor.

 

[1] Dit verbod zal weldra afgeschaft worden (wetsontwerp betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, zoals aangenomen in de Kamer op 22 maart 2018).

Bron: Securex Sociaal Secretariaat – Legal 28/03/2018