14mei
Focus

Bedrijfswagen inruilen voor cashvergoeding

Sinds kort hebben werknemers de mogelijkheid om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een cash vergoeding, de zogenaamde mobiliteitsvergoeding of cash for car-regeling.

 

Wat houdt deze regeling nu concreet in?

De cash vergoeding kan zowel worden toegekend aan alle werknemers of aan een bepaalde categorieën van werknemers. Geen van beide partijen kunnen verplicht worden om gebruik te maken van de regeling. De werkgever zou bijvoorbeeld kunnen oordelen dat je in functie van je job nood hebt aan een wagen. Denk bijvoorbeeld aan vertegenwoordigers.

Het principe cash for cars kan interessant zijn voor gezinnen waarbij beide partners een bedrijfswagen hebben, en waarbij één van de partners de bedrijfswagen amper gebruikt.

Om misbruiken tegen te gaan zijn er enkele voorwaarden bepaald om van deze regeling gebruik te maken:

  • de werkgever moet zijn werknemer al minstens 3 jaar een wagen aanbieden
  • de betrokken werknemer moet de laatste 3 jaar minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikken.

Voor startende bedrijven wordt de termijn ingekort.

 

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Dit hangt af van de cataloguswaarde van de wagen, en of je al dan niet een tankkaart ter beschikking hebt. Voor werknemers met een tankkaart ligt de vergoeding hoger.

Voorbeeld: een werknemer heeft een bedrijfswagen met een cataloguswaarde van 31.000 euro en een tankkaart ter beschikking.

De jaarlijkse cashvergoeding dat je kan ontvangen bedraagt in dit geval 6.377 euro.
De belastingdruk bedraagt hier 655 euro/jaar zodat je netto 5.722 euro ontvangt. Dit zorgt voor een fiscaal zeer gunstige vergoeding.

Toch wordt verwacht dat er niet veel werknemers gebruik zullen maken van deze toepassing daar ze zelf een wagen moeten aankopen en ook de bijhorende kosten zelf moeten betalen.

Indien je vragen hebt betreffende deze toepassing, aarzel niet om contact op te nemen.