23apr
Focus

Na de Construbadge nu ook de Metabadge

Sinds 1 oktober 2014 is het dragen van de Construbadge in de bouwsector verplicht. Deze badge wordt afgeleverd door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bouwsector en is bedoeld als visueel identificatiemiddel op de bouwplaats.

In zijn actieplan tegen de sociale fraude kondigde staatssecretaris Bart Tommelein aan dat hij deze Construbadge wil uitbreiden naar alle werknemers. Hiermee wil hij de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping verder zetten.

Uitbreiding naar de metaalsector

In dezelfde zin werd aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN) door de sociale partners de opdracht gegeven om een “Metabadge” af te leveren voor alle arbeiders die geheel of gedeeltelijk op een of meerdere werven werken.

Deze badge zou gelden voor alle arbeiders tewerkgesteld in de paritaire comit├ęs nr. 111.01, 111.02 en 111.03, met inbegrip van leerjongens en de uitzendkrachten.

De “Metabadge” heeft net zoals de Construbadge als doel om een visuele controle mogelijk te maken van alle personen aanwezig op een werf en daarmee de sociale fraude tegen te gaan.

Timing?

De Metabadge zou aan de metaalondernemingen bezorgd worden in de loop van het tweede kwartaal 2015.