14mei
Consult

Verhuur vastgoed met btw dan toch mogelijk vanaf 1 oktober 2018

In het zomerakkoord 2017 was een belangrijke btw-wijziging te vinden: verhuur van onroerend goed zou in de toekomst mogelijk onder toepassing van btw kunnen gebeuren. Deze wijziging leek een stille dood te sterven omwille van een te grote budgettaire impact. Echter, in het kader van het akkoord over de begrotingscontrole, is de verhuur van een onroerend goed onder toepassing van btw terug herrezen.

 

De Ministerraad en het kabinet van Minister Van Overtveldt delen via een persbericht mee dat vanaf 1 oktober 2018 de btw-regels inzake de verhuur van een onroerend goed wijzigen. Om de volledige inhoud van deze nieuwe regeling te kennen dient de inhoud van de definitieve wetteksten afgewacht te worden. Wij willen je nu alvast informeren over de wijzigingen die vandaag bekend zijn.

 

In principe blijft de verhuur van een onroerend goed ook na 1 oktober 2018 vrijgesteld van btw. Van deze btw-vrijstelling zal echter vanaf 1 oktober 2018 onder welbepaalde omstandigheden afgeweken kunnen worden, waardoor de verhuur van een onroerend goed onder toepassing van btw zal kunnen gebeuren. De voorwaarden zouden de volgende zijn:

 

  • Zowel de verhuurder als de huurder moeten akkoord gaan met de toepassing van de btw. De onroerende verhuur onder toepassing van btw is een optioneel systeem.
  • De nieuwe maatregel zou enkel bestaan voor nieuwe gebouwen met inbegrip van fundamentele vernieuwbouw.
  • Het gebouw moet verhuurd worden aan een huurder die¬†de¬†goederen uitsluitend gebruikt voor de economische activiteit die hem de hoedanigheid van btw-belastingplichtige verleent.
  • Indien wordt geopteerd voor het btw-stelsel dan zal de herzieningstermijn met betrekking tot het onroerende goed 25 jaar bedragen.

 

Naast het optionele systeem voorziet de ontwerptekst ook een uitzondering op de btw-vrijstelling. De kortdurende (niet meer dan zes maanden) verhuur van onroerende goederen die niet aangewend worden voor bewoning, zullen steeds onder toepassing van btw worden verhuurd, voor deze verhuren bestaat er geen optieregeling.

 

Voormelde wijziging is een van de grootste hervormingen in de btw. Zij zal aan de verhuurder de mogelijkheid bieden om de btw op de bouwkosten in aftrek te brengen zonder een beroep te doen op andere technieken zoals een onroerende leasing of een btw-eenheid en op die manier een kostbesparing te realiseren.

 

Zoals reeds aangehaald dienen de definitieve teksten nog afgewacht te worden. Natuurlijk volgen wij dit verder op en informeren wij je hieromtrent op gepaste tijdstippen.

 

In geval van vragen, neem gerust contact met ons op.